2024-05-19

Egzamin z weterynarii

Student II roku zdaje egzamin na wydziale weterynarii.

Profesor zwraca się mówiąc do niego:

– Młody człowieku, jestem bardzo zmęczony, przeegzaminowałem już masę studentów, ty jesteś ostatni. Zadam ci więc tylko jedno pytanie, jeżeli odpowiesz, to zaliczę ci semestr!

– Czy u krowy można przeprowadzić aborcję?

Student myśli, myśli, myśli, ale nie wie co odpowiedzieć, no i niestety nie zdaje egzaminu!

Wraca z uczelni, po drodze wstępuje do pubu i upija się.

Barman przypatruje się studentowi i pyta:

– Słuchaj, powiedz mi, co cię tak dręczy? Może będę ci mógł w czymś pomóc?

Student na to:

– Jaaakżeeś taaki mąąądryy, too poowiedz mi czy u krowy moożna przeprowadzić aaborcjee?

Barman (wycierając szklankę) patrzy na studenta i ściszonym, współczującym głosem odpowiada:

– Kolego, aleś wpadł.

Pokaż inny dowcip